TPLF cannot be reformed. Like apartheid, it should be dismantled! - ETHIOMEDIA

(Kutaa 1ffaa) Gaaffiif Deebii Prezidaanti Isaayyaas Afawarqii wajjin adeemsifame

OMN: Gaaffiif Deebii Prezidaanti Isaayyaas Afawarqii wajjin adeemsifame kutaa 1ffaa

(Visited 659 times, 1 visits today)

You might be interested in