TPLF cannot be reformed. Like apartheid, it should be dismantled! - ETHIOMEDIA

(Kutaa 2ffaa) Gaaffiif Deebii Prezidaanti Isaayyaas Afawarqii wajjin adeemsifame (Ebila 11, 2017)

OMN Gaaffiif Deebii Prezidaanti Isaayyaas Afawarqii wajjin adeemsifame kutaa 2ffaa (Ebila 11, 2017)

(Visited 1707 times, 1 visits today)

You might be interested in